Ebastabiilne stenokardia (Unstable angina) on äge ja potentsiaalselt surmaga lõppev koronaararterite haigus, mille puhuselt esineb kardiotsüütide isheemia, kuid puudub isheemiast põhjustatud pöördumatu kahjustus. See tähendab, et kardiomarkerid on negatiivsed ja EKG-l ei esine ST-elevatsioone. Käsitlus on sama nagu NSTEMI puhul.

Mitte segi ajada stabiilse stenokardiaga.

Diagnoos

Sümptomid

 • Tüüpiline või atüüpiline rindkerevalu de novo
 • Rindkerevalu puhkeolekus
 • Progresseerumine 2 kuu jooksul 3.-4. astme stabiilse stenokardial.
 • Hoogude sagenemine või kestuse pikenemine või lävise vähenemine

Objektiivne leid

 • Higistamine, nahk jahe
 • Hüpotensioon
 • Auskultatsioonil: S3 või S4. Mitraalregurgitatsiooni kahin. Räginad.

Analüüsid

Trop-I: N, CK-MB: N

Uuringud

EKG - Siinustahhükardia. ST alanev depressioon >0,5mm 2 järjestikuses lülituses. T-saki inversioon. PVC esinemine. Puuduvad ST-elevatsioonid.

Diferentsiaaldiagnoosid

 • Stabiilne stenokardia
 • Aordi disekatsioon
 • Sekundaarne isheemia (aneemia, hüpertüroidism, rütmihäired)
 • Perikardiit
 • Müokardiit
 • KATE
 • Muu pulmonaalne
 • Söögitoru ruptuur
 • Muu gastroenteroloogiline
 • Muskuloskeletaalne (kostokondriit, tendiniit)

Ravi

Ebastabiilse stenokardia ja NSTEMI käsitluse algoritm

Pt. suunamist kodusele ravile võib kaaluda ainult siis, kui stenokardia hoogude sagedus on suurenenud või lävi alanenud või kui valu on ilmnenud rohkem kui 2 nädalat tagasi. Seejuures peab olema EKG normis ja puuduma kardiomarkerite tõus. Kui kahtled, siis haiglasse.

Erakorraline ravi

 • ASA 300 mg
 • Clopidogrel 300mg (600mg kui PCI) või Tikagrelor 180mg (kui CABG)
 • Enoxapariin 1mg/kg s/c (vähenda, kui GFR<30; kui INR <2, siis pole vaja)
 • GTN 0,5mg s/l või 5-10 mcg/min i/v
 • O2 (kui SaO2>90%
 • Morfiin 2,5mg i/v

Varane ravi

Otsustada invasiivse ravi kasutamise üle. Näidustused, kui pt. seisund on ebastabiilne, kardiomarkerite tõus, EKG muutused, kõrge kordusrisk, PCI 6 kuu eest või vähem, CABG varasemalt.

Mitte-invasiivne ravi, kui pt. seisund stabiilne, riskid liiga kõrged, kaasuvad haigused, pt. üleüldsine eluolu või soov.

Järgnev ravi

Algul voodiravi, jälgida jooksvalt EKG. Varane invasiivne ravi kuni 48h jooksul.

Hinda veritsusriski. HAS-BLED

 • ASA 75mg x 1
 • Clopidogrel 75mg x 1 või Tikagrelor 90mg x 2
 • Enoxaparin 1mg/kg x 2 s/c
 • Atorvastatiin 80 mg x 1
 • Ramipriil 5mg x 1

Lingid

 • Cardiology: A practical handbook
 • Harrison's Manual of Medicine
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.